Vragen & Antwoorden

Product

De informatie die wijkagenten/ambtenaren e.d. in de app zetten/registreren, worden deze ook nog eerst op telefoon gecached/opgeslagen?

Als een wijkagent met de Meld een Vermoeden app een foto maakt, komt deze terecht in de fotogalerij van het toestel. De telefoons van de wijkagenten zijn extra beveiligd door een zogeheten Mobile Device Management (MDM) omgeving. Deze kunnen bijv. op afstand gewiped worden. We zien bij meerdere gemeenten in Nederland dat zij ook met deze tooling werken. 

 

De overige informatie waarmee de wijkagent/ambtenaar een melding maakt, wordt niet lokaal opgeslagen op de telefoon.

Zijn er statistieken/rapportages beschikbaar?

In het platform van Meld een Vermoeden worden statistieken bijgehouden. Dit levert waardevolle informatie op voor een Bestuurlijke Rapportage. Statistieken zoals: aantal meldingen, hoe vaak sprake van ondermijning, welk signaaltype wordt veel op gemeld, welke blijft achter.

Kan men ook meldingen doen buiten de eigen gemeente?

Mensen binnen de eigen gemeente kunnen een melding maken en dit wordt nu veelal gebruikt door professionals. We starten binnenkort wel met een pilot bij de gemeente Den Haag met burgers. Indien een melder (bijvoorbeeld netbeheerder) werkzaam is bij meerdere gemeenten die Meld een Vermoeden gebruiken, kan hij/zij zich met dezelfde App aanmelden voor beide gemeenten.

Is Meld een Vermoeden ook waardevol voor relatief kleinere gemeenten?

Hoe kort lijntjes ook zijn, met Meld een Vermoeden worden lijntjes nog korter. Dit betekent meer relevante informatie en een versterking van de informatiepositie. Veel vermoedens worden op locatie niet gedeeld en dus opgeschreven of onthouden. In de praktijk betekent dit dat informatie vaak wordt vergeten of niet wordt gedeeld. En daarmee gaat de informatie verloren. De gemeente Diemen heeft ongeveer 27.000 inwoners en gebruikt Meld een Vermoeden in hun aanpak van ondermijning. 

Je hebt een melding melding gekregen, wat nu? Wat kan er bestuursrechtelijk?

Het is belangrijk om de meldingen uit Meld een Vermoeden te beschouwen, zoals de naam al zegt, een vermoeden. En een vermoeden dient verrijkt te worden met andere informatie uit eigen systemen, online en bij partners. Het is daarmee in de meeste gevallen het startpunt van een onderzoek. Een startpunt dat anders wellicht nooit was geconstateerd. Wanneer dit is voltooid wordt de beste aanpak bepaald, waarbij een integrale controle tot de mogelijkheden behoort. 

Melden burgers ook via Meld een Vermoeden

Technisch is Meld een Vermoeden zo opgebouwd, dat de afnemer van het platform het kan inzetten daar waar het wil. Dit betekent bij zowel professionals van gemeente, ketenpartners zoals bijvoorbeeld Politie, Omgevingsdienst, Netbeheerder en/of burgers. In de praktijk merken we dat Meld een Vermoeden in eerste instantie veelal wordt gebruikt als tool om vermoedens te ontvangen vanuit professionals en ketenpartners waarbij het doel is om hier na implementatie en gebruikers ervaringen burgers bij te betrekken. 

Zijn er statistieken/rapportages beschikbaar?

In het platform van Meld een Vermoeden worden statistieken bijgehouden. Dit levert waardevolle informatie op voor een Bestuurlijke Rapportage. Statistieken zoals: aantal meldingen, hoe vaak sprake van ondermijning, welk signaaltype wordt veel op gemeld, welke blijft achter.

Is een regionaal Dashboard mogelijk?

Dit is mogelijk. In de praktijk bieden we dit ook aan de Amstellandgemeenten waar de regionaal projectleider en accountmanager RIEC inzage hebben in een Dashboard waar alle meldingen inzichtelijk zijn vanuit de vijf gemeenten. In de inrichting kunnen we zelf bepalen vanuit welke gemeenten de meldingen ook inzichtelijk zijn in het regionale Dashboard.

Hoe voeg je melders toe? Moet dan op naam, met alle andere relevante gegevens?

In het gebruik van de App en het Webformulier zijn we uitgegaan van gebruik door melders op vrijwillige basis, dus geen verplichting vanuit de gemeente. De gemeente heeft een stimulerende rol in de verspreiding van de kanalen. Het doel altijd geweest om de beheersmatige kant van de gemeente zo makkelijk mogelijk te houden. De Melder heeft de verantwoordelijkheid om de App te downloaden en zichzelf te registreren. De melder download en registreert zelf de app uit de App Store (iOS) of de Google Play Store (Android). De gegevens waarom eenmalig wordt gevraagd in de App, worden weergegeven in het Dashboard. Deze gegevens zijn dus bekend bij de gemeente, na registratie van de melder. Dit zijn de gegevens: De gemeente(s) waaraan de melder wil melder, onder welke meldergroep hij/zij valt, de naam, emailadres en telefoonnummer. Verificatie dat je bent wie je zegt dat je bent gebeurt op basis van het emailadres. In het Dashboard houdt de beheerder(s) de regie op alle melders die gaan melden aan de gemeente. Doordat we deze flow hebben, is het beheersmatig, maar behoudt de gemeente wel de regie over wie kan melden, en wie niet. 

Waarom wordt er gekozen voor de volgorde professionals-ketenpartners-burgers?

In het verkrijgen van relevante informatie In de aanpak van ondermijning is het belangrijk dat de melders zich in eerste instantie bewust is van wat ondermijning is, hoe hij/zij dit herkent, waarom het belangrijk is dat vermoedens hiervan worden gedeeld en via welk kanaal dit moet gebeuren. Dit creëert bewustwording en draagvlak voor de aanpak van ondermijning is brede zin. Ook bij hen die hier niet direct bij betrokken zijn, maar wel relevante informatie hebben. De eigen medewerkers, de gemeentelijk professionals zijn makkelijker te bereiken, bewust worden gemaakt van ondermijning en betekent dat je met een relatief kleine groep melders kunt zien wat het effect is van hun bijdrage in de aanpak van ondermijning op de organisatie. Van hieruit wordt opgeschaald in melders en dus ook meldingen en worden grotere groepen, zoals burgers betrokken. 

Ben ik ingelogd onder mijn eigen naam en account of die van de gemeente?

Iedereen die kan inloggen op het Meld een Vermoeden platform heeft unieke en persoonlijke inloggegevens.

Wat is een code op een Authenticator?

Dit is een code die elke 30 seconde wordt ververst. Dit betekent dat je alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord niet kunt inloggen. Dit is gedaan om security redenen.

Waarom wordt mij gevraagd mijn contactgegevens in te vullen?

Deze zijn nodig zodat de ontvanger van jouw melding contact op kannemen wanneer nodig.

Wat betekent het ronde icoon met een foto camera hierin?

Door op deze knop te drukken, kun je foto’s toevoegen aan je melding. Deze zijn belangrijk omdat hiermee een goed beeld kan worden gegeven van de situatie van de melding.

Waar wordt de data opgeslagen?

Meld een Vermoeden voldoet aan de Rijksrichtlijnen wat betreft data-opslag. De data wordt opgeslagen op een Nederlandse server op Nederlandse bodem.

Waar vind ik de Authenticator app?

Deze is te downloaden in App Store met de zoekterm ‘Google Authenticator’.

Ik wil inloggen, maar krijg een foutmelding

Afhankelijk van het soort foutmelding is het probleem wellicht te achterhalen.

Voor welk besturingssystemen is Meld een Vermoeden bruikbaar?

iOS (iPhone) en Android (bijvoorbeeld Samsung)

Kan ik deze terugkoppeling ook ​niet​ ontvangen?

Uiteraard, dit doe je door het vinkje uit te klikken voor het versturen van uw melding.

Hoeveel foto’s kan ik toevoegen aan mijn melding?

Je kunt maximaal 10 foto’s toevoegen.

Hoe verstuur ik mijn melding?

Als alle velden zijn ingevuld kun je jouw melding versturen door op de button ‘Versturen’ te klikken.

Mijn Account

Hier kun je je gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.

Wanneer maak ik een melding?

Elke situatie waar jij een vermoeden hebt van ondermijning is een melding waard. De gemeente neemt vervolgens volgens het werkproces het vermoeden in behandeling.

Wat betekenen de signaaltypes?

Om meldingen te categoriseren heeft elke gemeente de mogelijkheid om signaaltypes te gebruiken voor meldingen. Dit betekent dat bij elke melding die wordt gemaakt deze moet worden onderverdeeld onder een signaaltype. Denk hierbij aan drugsproductie, mensenhandel, witwassen en/of overbewoning.

Waarom vul ik naast mijn gebruikersnaam en wachtwoord nog een code in?

Veel privacygevoelige informatie gaat via Meld een Vermoeden. Dit betekent natuurlijk dat dit goed beveiligd moet zijn om een datalek te voorkomen.

Welk adres voeg ik toe aan mijn melding?

De locatie waar het vermoeden heeft plaatsgevonden, moet wordeningevuld.

Waarom krijg ik terugkoppeling van mijn melding per e-mail?

Omdat jij als melder effort stopt in iets dat niet jouw primaire taak is en jijdus mogelijk ook niet direct het effect hiervan ziet, vinden wij het belangrijk om jou op de hoogte te houden van wat er met jouw effort is gebeurt. Dit gebeurt middels een persoonlijke terugkoppeling per email.

Welke informatie is belangrijk in mijn melding?

Dit is per gemeente afhankelijk. Tijdens de bewustwording- en installatiesessie wordt hier door de gemeente aandacht aan gegeven.

Ik wil mijn contactgegevens koppelen aan mijn meldingen. Waar kan dit?

De eerste keer dat je de Meld een Vermoeden app opent, wordt gevraagd je contactgegevens in te vullen. Deze worden vervolgens in de app opgeslagen en hoeven niet elke melding ingevuld te worden. Deze kun je uiteraard wel wijzigen. Ook worden deze gegevens automatisch gekoppeld aan jouw meldingen.

Welke informatie voeg ik toe aan het vak ‘omschrijving’?

In essentie alle informatie waarvan jij denkt dat nuttig kan zijn voor de gemeente. Beschrijving van de situatie en eventuele kenmerken. Waarom jij denkt dat hier onderzoek naar moet worden gedaan. Jouw melding is immers aanleiding om een onderzoek te starten.

Waar zie ik de meldingen waar ik verantwoordelijk voor ben?

Deze zijn te zien in ‘Mijn Meldingen’

Wat betekenen de signaaltypen op mijn scherm?

Signaaltypen zijn de categorien waarop meldingen binnenkomen. Elke melding is uniek, maar past wel binnen een bepaald kader. Daarom wordt de melder gevraagd om de melding te categoriseren.

Waarom voeg ik foto’s toe aan mijn melding?

Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden. Een foto geeft een goedbeeld van de situatie zoals jij hem hebt aangetroffen.

Wat zie ik als ik ben ingelogd?

Je ziet een overview van alle meldingen die zijn gemaakt. Meldingen die in behandeling, afgerond of nieuw zijn.

Hoe kan ik inloggen?

Doormiddel van een two-factor authentification. Dit betekent een gebruikersnaam en wachtwoord en daarnaast een extra beveiligingscode die wordt gegenereerd door Google Authenticator.

Ik wil een melding maken aan de gemeente. Hoe doe ik dit?

Dit kun je doen door in de app op de button ‘Meld een Vermoeden’ tedrukken en de daarop volgende stappen te volgen.

Als een melding niks oplevert, is dit erg?

Is er niks aan de hand, geen probleem! Beter 2 meldingen waarvan er 1 iets oplevert, dan geen meldingen. De melding wordt netjes gearchiveerd en daarmee niet meer inzichtelijk buiten behandelaars.

Er is een nieuwe melding binnen gekomen. Wat nu?

Iedereen met toegang tot het Meld een Vermoeden platform heeft de mogelijkheid om meldingen in behandeling te nemen. Daarmee word jij verantwoordelijk voor die melding. Dit betekent ook dat, tenzij anders afgesproken intern, dat alleen jij deze melding behandeld. Een nieuwe melding kun je in behandeling nemen door op de button ‘in behandeling’ te drukken.

Rapportages

Hier zijn de resultaten van een specifieke periode met signaaltypen tezien.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Deze worden niet gedeeld met derden en vertrouwelijk mee omgegaan.

Hoe komt de verbinding van app/telefoon met servers tot stand?

De verbinding tussen de app/telefoon met de server verloopt via HTTPS. 

Kan het functioneel beheer, bijvoorbeeld toewijzen van accounts (van degene die de App gaan voeden) en signalen, worden weggelegd bij de lokale IT afdelingen?

Als leverancier leveren wij een of meerdere admin accounts aan. Met deze admin accounts is het mogelijk om:

  • App gebruikers inzien, accepteren, afwijzen, deactiveren, verwijderen en domeinen instellen voor automatisch goedkeuren;

  • Signaaltypes toevoegen en verwijderen;

  • Alle meldingen van een gemeente exporteren als CSV bestand;

  • E-mail notificaties instellen voor nieuwe gebruikers en meldingen.

 

De lokale IT afdelingen zouden het functioneel beheer voor het aanmaken en verwijderen van accounts tot zich kunnen nemen.

Kunnen ook de lettertype en kleuren in het Dashboard worden aangepast?

Het is niet mogelijk om aanpassingen, zoals kleur en lettertype te wijzigen.

Kunnen de melders van het platform worden toegewezen en beheerd?

Als gemeente kunt u zelf bepalen wie er meldingen mogen inzenden.

Wie is eigenaar van de data?

De gemeente is en blijft eigenaar van de data. Meld een Vermoeden is als verwerker verantwoordelijk voor de veiligheid van de data, maar is geen eigenaar.

Algemeen

Hoe kan ik jullie bereiken?

- Vragen als melder? Deze kun je stellen aan de Admins van jouw gemeente. Zij
zullen deze vervolgens delen met Meld een Vermoeden.
- Vragen als admin en gebruiker van het dashboard? Neem contact op via support@meldeenvermoeden.nl

Waaruit bestaat Meld een Vermoeden?

Meld een Vermoeden bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1: de app. Deze wordt gebruikt door ‘de melder’. Hiermee kan door de melder een melding worden gemaakt over vermoedens van ondermijning. Deze melding komt vervolgens binnen bij Onderdeel 2: het informatieknooppunt. In het informatieknooppunt zien zij een overzicht van alle meldingen die zijn gemaakt. Het informatieknooppunt wordt gebruikt door enkele verwerkers van de gemeente. Alleen zij hebben inzicht in deze meldingen.

Hoe werkt de Meld een Vermoeden app?

De app werkt heel eenvoudig. Als melder kun je tijdens je eigen werkzaamheden in een situatie komen, waarin het vermoeden van ondermijning ontstaat. Informatie tijdens zo’n situatie kan bruikbaar zijn in de aanpak van ondermijning. De app stelt jou in staat om op een heel snelle, laagdrempelige en eenvoudige manier dit vermoeden te delen. Hierna weet jij als melder dat je melding terecht komt bij de juiste behandelaar, je gegevens en informatie goed is beveiligd en daarnaast altijd een persoonlijke terugkoppeling ontvangt.

Kun je een voorbeeld geven van ondermijning?

Een melder komt achter de voordeur van een burger. In dit huis treft hij naast de situatie waarvoor hij of zij is gekomen ook een verdachte situatie aan: er staan 7 bedden in een ruimte van 30m2. En er staan maar 3 mensen ingeschreven in de BRP op dit adres. Dit is vreemd. Ik heb een vermoeden van mensenhandel.

Hoe is Meld een Vermoeden ontstaan?

Meld een Vermoeden is voortgekomen uit de winst van een Hackathon in april 2016, die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Stichting ICTU organiseerden om als overheid effectiever te zijn tegen fraude. Na een succesvolle pilot in Den Haag raakten meer gemeenten geïnteresseerd in de werkwijze en het informatieknooppunt.

Hoe werkt het Meld een Vermoeden platform?

Als een melder een melding maakt via de app, wordt die vervolgens direct naar de juiste behandelaar van het Dashboard verstuurd. Vervolgens wordt dit vermoeden volgens de bestaande werkprocessen in behandeling genomen.

Op basis waarvan kun je informatie delen met de politie? Is hiervoor een convenant nodig?

Gemeenten die met Meld een Vermoeden werken kunnen een convenant afsluiten met de politie en ketenpartners met daarbij een proces omschrijving. 

Bestaat het risico om een strafrechtelijk onderzoek te doorkruisen?

Meld een Vermoeden wordt ingezet als een middel voor het versterken van de informatiepositie in de aanpak van ondermijning. Hiermee worden de ogen en oren op straat geactiveerd. Bij het ontvangen van een melding is de gemeente in staat om de informatie mee te nemen in hun onderzoek. Hierbij wordt informatie gezocht om het vermoeden op te plussen. Hierna wordt in de meeste gevallen bekeken wat de waarde is van deze melding, waarna deze kan worden overlegd met de politie en andere ketenpartners. Hiermee kan worden voorkomen een strafrechtelijk onderzoek te doorkruisen. Het kan een lopende zaak juist versterken met nieuwe aanvullende informatie.

Waarom kies ik voor Meld een Vermoeden en niet voor een bestaand meldpunt van de gemeente?

Veel gemeenten hebben een los projectteam voor ondermijning, waarbij het essentieel is dat de informatie direct bij hen terecht komt. Zeker in de aanpak van ondermijning. De informatie is veelal gevoelig en heeft een groot afbreukrisico. Waardevolle informatie is vaak ook informatie van hoge gevoeligheid, bijvoorbeeld waarin wordt verwezen naar een locatie waar landelijke politie ook onderzoeken draaiden. Met dat soort informatie is het belangrijk dat dit binnen het projectteam is en niet versnipperd binnen de organisatie. Daarnaast is Meld een Vermoeden laagdrempelig, snel en heel eenvoudig in gebruik. Te gebruiken op het moment zelf, buiten, bij constatering of later, op kantoor, met altijd een terugkoppeling. En volledig conform de richtlijnen en juridische eisen. Meld een Vermoeden geeft gemeenten een complete set aan informatie.

Van wie is het stand alone platform waar alle gegevens worden opgeslagen? Hoe zit het met de beveiliging en het eigenaarschap

Meld een Vermoeden biedt het platform aan door middel van een licentie. Voor hosting van het platform maken wij gebruik van de subverwerkers Transip en Microsoft Azure. De data wordt bij zowel Transip als Azure op Nederlands bodem opgeslagen en beiden zijn ISO 27001 gecertificeerd.

Daarnaast voeren wij elke twee jaar een pentest uit op onze systemen. Dit betekent dat een derde partij verifieert of onze beveiliging op orde is. De laatste dateert uit 24 maart 2020 (vorige maand). Indien gewenst kunnen wij het rapport ook beschikbaar stellen.

De overeenkomst tussen Meld een Vermoeden wordt aangegaan op basis van de GIBIT 2016, deze is door VNG ontwikkeld. Hierin staat onder andere opgenomen dat de gemeente eigenaar is van de data, die verzameld wordt met applicaties.

Geven jullie ook bewustwordingstrainingen?

Meld een Vermoeden geeft geen bewustwordingstrainingen ondermijning. Wel hebben wij partners die dit voor jullie kunnen verzorgen. Vaak worden deze gegeven door de accountmanagers RIEC. In de praktijk merken wij vaak dat wij gevraagd worden de installatie van de App te verzorgen direct nadat de bewustwordingssessies worden gegeven. Een logische volgorde: Eerst delen wat ondermijning is en hoe ze het herkennen, vervolgens aangeven waarom het belangrijk is dat zij hieraan bijdragen. Dit creëert draagvlak voor het delen van informatie. Om vervolgens de tool te geven, die het voor de melders makkelijk, snel en laagdrempelig maakt om de informatie te delen: Meld een Vermoeden.

Fostered by
Meld een Vermoeden