Startup in Residence Ministerie van Justitie en Veiligheid


Zes maanden lang hebben het Follow the Money-team (Openbaar Ministerie) en Meld een Vermoeden gewerkt aan een technologische innovatie die data-analyses koppelt aan verbindingen in de buurt. Het streven naar een beter inzicht in criminelen en het volgen van hun geldstromen.

Startup in Residence Ministerie van Justitie en Veiligheid

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden