SBIR AI Pilot


De strijd tegen ondermijnende criminaliteit kan effectiever worden gevoerd door gemeenten als ze een sterke informatiepositie kunnen opbouwen. De toevoeging van AI-functionaliteit aan het platform zal het in kaart brengen van criminele netwerken en het evalueren van (beeldend) onderzoeksmateriaal bij de gemeenten sterk verbeteren, en doordachte besluitvorming omtrent mogelijke ondermijnende criminaliteit mogelijk maken. 

SBIR AI Pilot

Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Lees meer
Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!
Fostered by
Meld een Vermoeden