Meldingsbereidheid burgers en ondernemers


Meldingsbereidheid burgers en ondernemers

Op verzoek van burgemeester Remkes gaan wij samen met de Gemeente Den Haag onderzoeken of Meld een Vermoeden ook ingezet kan worden om de meldingsbereidheid van burgers en ondernemers te vergroten. “Signalen van criminele gedragingen vaak onopgemerkt voor misdaadbestrijders, omdat ze niet gemeld worden. Met de app zou deze meldingsbereidheid kunnen worden vergroot, is het idee achter de invoering er van.” - Burgemeester Remkes.

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de online seminar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.
Fostered by
Meld een Vermoeden