Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt


Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt

Een data gedreven aanpak om ondermijning aan te pakken

Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning gemeld door professionals intern binnen de eigen organisatie, externe ketenpartners en/of burgers. 

Door het koppelen van externe en gemeentelijke bronnen onstaat er een totaalbeeld bij de melding, waardoor er effectiever gehandhaafd kan worden.

Vraag demo aan

Algemene Voorwaarden

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Vraag demo aan
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt
Fostered by
Meld een Vermoeden