Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.

Een data gedreven aanpak om ondermijning aan te pakken

Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning gemeld door professionals intern binnen de eigen organisatie, externe ketenpartners en/of burgers. 

Door het koppelen van externe en gemeentelijke bronnen onstaat er een totaalbeeld bij de melding, waardoor er effectiever gehandhaafd kan worden.

Meld je aan voor de webinar

Algemene Voorwaarden

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden