Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.


Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.

Een data gedreven aanpak om ondermijning aan te pakken

Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning gemeld door professionals intern binnen de eigen organisatie, externe ketenpartners en/of burgers. 

Door het koppelen van externe en gemeentelijke bronnen onstaat er een totaalbeeld bij de melding, waardoor er effectiever gehandhaafd kan worden.

Meld je aan voor de online seminar

Algemene Voorwaarden

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de online seminar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.
Fostered by
Meld een Vermoeden