Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten


Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten

Ondermijning stopt niet bij de gemeente grens…  en  daarom draagt de Provincie Noord-Holland bij aan de Amstellandgemeenten en Meld een Vermoeden, zodat zij gezamenlijk haar informatiepositie kunnen uitbreiden en daardoor op een regionaal niveau ondermijnende fenomenen kunnen detecteren en bestrijden.

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de online seminar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.
Fostered by
Meld een Vermoeden