Werkproces inrichten


Er moet een werkproces worden ingericht, zodat meldingen efficient opgepakt kunnen worden. De melders moeten een uniform proces volgen, zodat een melding volledig is.

Werkproces inrichten
Fostered by
Meld een Vermoeden