Voldoet aan veiligheidsregelgeving van software


De informatiebeveiliging van de tools om ondermijning aan te pakken moeten voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een algemeen erkende overheidsnorm is de BIG (vanaf 2020 de BIO).

Voldoet aan veiligheidsregelgeving van software

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden