Voldoet aan strenge software beveiligingseisen


De informatie die verzameld wordt bevat vaak gevoelige informatie en moet daarom voldoen aan de OWASP. Ook moet data binnen de Europese Ruimte blijven. Een vereiste is dat de applicatie elke twee jaar gecontroleerd wordt op veiligheid door een externe partij.

Voldoet aan strenge software beveiligingseisen

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden