Melders motiveren om te (blijven) melden


De professionals die meldingen ondermijning aandragen willen gehoord worden en snel, gemakkelijk een melding maken. Wanneer nodig willen ze ook in contact kunnen komen met de gemeente als er zaken niet duidelijk zijn.

Melders motiveren om te (blijven) melden

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden