Melders motiveren om te (blijven) melden


De professionals die meldingen ondermijning aandragen willen gehoord worden en snel, gemakkelijk een melding maken. Wanneer nodig willen ze ook in contact kunnen komen met de gemeente als er zaken niet duidelijk zijn.

Melders motiveren om te (blijven) melden
Fostered by
Meld een Vermoeden