Data leveren voor beleidsbepalingen


Het is essentieel om te weten wat er speelt in de gemeente, zodat er een effectief beleid op gemaakt kan worden. Zo kunnen er signalen getekend worden op een kaart, zodat beleid opgesteld kan worden om de problemen op te lossen.

Data leveren voor beleidsbepalingen
Fostered by
Meld een Vermoeden