Data leveren voor beleidsbepalingen


Het is essentieel om te weten wat er speelt in de gemeente, zodat er een effectief beleid op gemaakt kan worden. Zo kunnen er signalen getekend worden op een kaart, zodat beleid opgesteld kan worden om de problemen op te lossen.

Data leveren voor beleidsbepalingen

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de online seminar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.
Fostered by
Meld een Vermoeden