Wissel informatie uit met partners in het veiligheidsdomein


Met het platform is het mogelijk om eenvoudig de melding en de bijbehorende dossiergegevens om te zetten naar een PDF document. Dit PDF document kan dan makkelijk worden gedeeld met partners in het veiligheidsdomein.

Wissel informatie uit met partners in het veiligheidsdomein

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden