Voldoet aan de AVG regelgeving


Doormiddel van een autorisatiematrix wordt bepaald wie tot welke data toegang heeft en met welke rechten. Ook wordt er automatisch rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. Dit zorgt ervoor dat het platform conform privacy regelgeving is.

Voldoet aan de AVG regelgeving
Fostered by
Meld een Vermoeden