Voldoet aan de AVG regelgeving


Doormiddel van een autorisatiematrix wordt bepaald wie tot welke data toegang heeft en met welke rechten. Ook wordt er automatisch rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. Dit zorgt ervoor dat het platform conform privacy regelgeving is.

Voldoet aan de AVG regelgeving

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de webinar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 17 september om 15.00 is er een webinar.
Fostered by
Meld een Vermoeden