Verhoog meldingsbereidheid door anoniem melden toe te staan


Door het web formulier te gebruiken kunnen anonieme meldingen worden toegestaan in het systeem

Verhoog meldingsbereidheid door anoniem melden toe te staan

Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Lees meer
Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!
Fostered by
Meld een Vermoeden