Meer meldingen door betrokken melders


Doordat melders na een melding betrokken blijven, o.a. door een terugkoppeling, zijn ze geneigd om vaker een melding te maken. Dit is cruciaal in de aanpak van ondermijning.

Meer meldingen door betrokken melders

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Meld je aan voor de online seminar
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt. 16 april, 15.00 is er een online seminar.
Fostered by
Meld een Vermoeden