Eén effectief veiligheidsplan door bevindingen vanuit data


Maak informatie leidend in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Eén effectief veiligheidsplan door bevindingen vanuit data

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Vraag demo aan
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt
Fostered by
Meld een Vermoeden