Elke collega heeft de meest recente informatie


Werk samen met collega's vanuit een centrale bron, waarbij uw collega's direct de voortgang kunnen bekijken of een zaak kunnen overnemen.

Elke collega heeft de meest recente informatie

Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Lees meer
Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!
Fostered by
Meld een Vermoeden