Besteed capaciteit efficient door alleen aan hoogwaardige meldingen te werken


Hoge hit ratio van meldingen, doordat professionals uitgerust zijn met de juiste kennis om ondermijning te melden

Besteed capaciteit efficient door alleen aan hoogwaardige meldingen te werken

Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Vraag demo aan
Pak ondermijning aan met behulp van een centraal meldpunt
Fostered by
Meld een Vermoeden