Meld een Vermoeden

Wat kan Meld een Vermoeden voor u betekenen?

Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. Bij het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol. 

"Voor een medewerker is het veelal niet duidelijk waar hij met een signaal naartoe kan of hij voelt zich niet veilig genoeg om het ergens neer te leggen. Daar valt nog veel te verdienen," aldus Lector Ondermijning Emile Kolthoff van de Avans Hogeschool.

Echter heerst er nog veel onduidelijkheid over hoe gemeenten dit het beste kunnen aanpakken. Hoe ga je als gemeente bijvoorbeeld om met signalen en vermoedens van ondermijnende criminaliteit? Wat doe je vervolgens met de signalen? Kortom: welke stappen zijn nodig om tot een professionele en integrale aanpak van ondermijning te komen?

Vanuit de gedachte "de gemeente als ketenregisseur" is het platform ontwikkeld op het thema ondermijning.

Wat heeft Meld een Vermoeden u te bieden?


Een data gedreven aanpak om ondermijning aan te pakken


Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning gemeld door professionals intern binnen de eigen organisatie, externe ketenpartners en/of burgers. 

Door het koppelen van externe en gemeentelijke bronnen onstaat er een totaalbeeld van de melding, waardoor er effectiever gehandhaafd kan worden.

Meld een Vermoeden

Unieke Voordelen


Een selectie van onze klanten


Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning gemeld door professionals intern binnen de eigen organisatie, externe ketenpartners en/of burgers. 

Door het koppelen van externe en gemeentelijke bronnen onstaat er een totaalbeeld bij de melding, waardoor er effectiever gehandhaafd kan worden.

Aanbevelingen

Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!


Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem en krijgt hierdoor landelijk veel aandacht. In het oplossen van dit probleem spelen gemeenten een cruciale rol.

Lees meer
Pilot Weimarstraat: Samen pakken we ondermijnende criminaliteit aan!
Fostered by
Meld een Vermoeden